Projects

1. Shoot Ready Locations | Winter Vs Summer in Europe

2. Paul Vos

3. Oktal/Octal | Turkey

4. Scheduled November 2014: E-book 'Global Warning'

5. DAMEN Shipyards

6. Stichting Chimbo in Guineau - Bissau

Chimbo redt chimps in Guinee-Bissau

http://vroegevogels.vara.nl/Gerelateerd-item.150.0.html?&;tx_ttnews%5Btt_news%5D=347864&tx_ttnews%5BbackPid%5D=66&cHash=1ee1493cfb

toestemming ICN Nederland-droom beschermd gebied met zones, traditionele landbouw, mijnbouw activiteiten, medewerkers projectleider: tijdje gaan zitten, aan de bel voor ministeries, een regelaar

In Afrika worden nog veel leefgebieden van primaten bedreigd. En in het zuidoosten van Guinnee- Bissau staat een groep van 700 chimpansees onder druk door bevolkingsgroei, ontbossing, jacht en mijnbouw. Voor deze chimps komt er concreet hulp uit Nederland: de stichting Chimbo zet zich in voor het behoud van deze dieren.

De Stichting Chimbo is opgericht in april 2007 en heeft ten doel het behoud en waar nodig herstel van de chimpansee populatie in West Afrika en de natuurlijke omgeving waarin ze leven, ter nagedachtenis aan David Goedmakers (29-10-1987 tot 25-08-2006).

Momenteel richt Chimbo zich specifiek op de Boé regio in het Zuid-Oosten van Guinee Bissau. In dit natuurrijke gebied komen ongeveer 700 chimpansees voor. Het gebied staat door verschillende factoren onder druk. Door dit gebied een beschermde status te geven hoopt de stichting, met de medewerking van de lokale bevolking, de biodiversiteit in dit gebied te handhaven.

Om de doelen na te streven kan Chimbo uw hulp goed gebruiken. Dit kan in de vorm van donaties of vrijwilligerswerk. Ook wordt studenten de mogelijkheid geboden stages te lopen met betrekking tot de conservatie van chimpansees in de Boé regio.


Follow us

issuu blogger - locationscoutfransvandenbemd delicious digg facebook flickr friendfeed google linkedin myspace netlog picasa twitter vimeo wheresspot wordpress xing youtube